/

Deall y Tirlun Busnes Digidol yn:
Bro Morgannwg /
Bro Morgannwg

Ffig 1: Sgoriau Bro Morgannwg ar sail perfformiad cyfartalog ei BBaCh yn erbyn tri metrig allweddol: Aeddfedrwydd Digidol, Arloesi ac Ymgysylltu ESG

Vale of Glamorgan / Bro Morgannwg
Llantwit Major
Penarth
Barry
Bro Morgannwg
Aeddfedrwydd Digidol 3
Arloesedd 17
ESG 14
Rheng gyffredinol 12

Trosolwg ar yr Awdurdod Unedol:

Poblogaeth pobl: 133,587
Poblogaeth fusnes: 6,091
Maint y sampl: 295
Canran o BBaCh yn yr Awdurdod Unedol: 4.884%
Canran o BBaCh yn y Sampl Awdurdodau Unedol: 5.075%

Ewch i “how we built our sample” am fwy o fanylion.

Arloesi ac ESG

(O’i gymharu â’r Cyfartalog Cenedlaethol)

Mae sgoriau Arloesi BBaCh ym Mro Morgannwg i fyny fymryn ers 2016 ac ar y cyfan yn is na’r cyfartalog cenedlaethol; mae eu sgoriau ESG hefyd wedi cynyddu’r mymryn lleiaf ac ar hyn o bryd ychydig yn uwch na’r cyfartalog cenedlaethol. 

No Data Found

Aeddfedrwydd Digidol

(O’i gymharu â’r Cyfartalog Cenedlaethol)

Cynyddodd Aeddfedrwydd Digidol busnesau ym Mro Morgannwg yn siarp dros y pandemig ac mae’n parhau i fod yn uwch na’r cyfartalog cenedlaethol ar ddechrau 2023. 

No Data Found

Yr Iaith Gymraeg

(O’i gymharu ag Awdurdodau Unedol eraill)

Roedd y Gymraeg wedi’i chanfod ar 2.05% o wefannau BBaCh Bro Morgannwg, sy’n cyfateb i 4.17% o’r holl wefannau yn y sampl lle’r oedd y Gymraeg wedi’i chanfod, yr un ganran ag awdurdod unedol cyfagos Rhondda Cynon Taf.

Deall Twf Digidol ar draws De-Ddwyrain Cymru

(Gan gymharu Awdurdodau Unedol a’r Cyfartalog Rhanbarthol)

Roedd Twf Digidol busnesau ym Mro Morgannwg wedi cynyddu’n raddol dros y pandemig gyda chynnydd nodedig, fel busnesau eraill yn y rhanbarth, erbyn diwedd 2022 ac yn parhau i fod yn agos iawn i’r cyfartalog rhanbarthol.

No Data Found

Canlyniadau ar gyfer Rhanbarthau neu Awdurdodau Unedol eraill yng Nghymru

Lawrlwythwch y fersiwn o'r adroddiad sy'n iawn i chi neu'ch busnes.