/

Deall y Tirlun Busnes Digidol yn:
Torfaen

Ffig 1: Sgoriau Torfaen ar sail perfformiad cyfartalog ei BBaCh yn erbyn tri metrig allweddol: Aeddfedrwydd Digidol, Arloesi ac Ymgysylltu ESG

Torfaen
Pontypool
Cwmbran
Torfaen
Aeddfedrwydd Digidol22
Arloesedd13
ESG7
Rheng gyffredinol16

Trosolwg ar yr Awdurdod Unedol:

Poblogaeth pobl: 93,961
Poblogaeth fusnes: 2,644
Maint y sampl: 151
Canran o BBaCh yn yr Awdurdod Unedol: 2.120%
Canran o BBaCh yn y Sampl Awdurdodau Unedol: 2.598%

Ewch i “how we built our sample” am fwy o fanylion.

Arloesi ac ESG

(O’i gymharu â’r Cyfartalog Cenedlaethol)

Mae sgoriau Arloesi BBaCh yn Nhorfaen i fyny fymryn ers 2016 ac ar y cyfan yn agos iawn i’r cyfartalog cenedlaethol; mae eu sgoriau ESG hefyd i fyny ac yn uwch na’r cyfartalog cenedlaethol ar hyn o bryd. 

No Data Found

Aeddfedrwydd Digidol

(O’i gymharu â’r Cyfartalog Cenedlaethol)

Cynyddodd Aeddfedrwydd Digidol busnesau yn Nhorfaen yn siarp dros y pandemig ond mae’n parhau i fod yn is na’r cyfartalog cenedlaethol ar ddechrau 2023. 

No Data Found

Yr Iaith Gymraeg

(O’i gymharu ag Awdurdodau Unedol eraill)

Ni chafodd y Gymraeg ei chanfod ar wefannau unrhyw BBaCh yn Nhorfaen, canlyniad tebyg i awdurdod cyfagos Blaenau Gwent.

Deall Twf Digidol ar draws De-Ddwyrain Cymru

(Gan gymharu Awdurdodau Unedol a’r Cyfartalog Rhanbarthol)

Roedd Twf Digidol busnesau yn Nhorfaen wedi cynyddu’n raddol dros y pandemig gyda chynnydd nodedig, fel busnesau eraill yn y rhanbarth, erbyn diwedd 2022 er yn parhau i fod yn is na’r cyfartalog rhanbarthol a’r isaf yn y rhanbarth yn gyffredinol.

No Data Found

Canlyniadau ar gyfer Rhanbarthau neu Awdurdodau Unedol eraill yng Nghymru

Lawrlwythwch y fersiwn o'r adroddiad sy'n iawn i chi neu'ch busnes.