/

Deall y Tirlun Busnes Digidol yn:
Casnewydd / Casnewydd

Ffig 1: Sgoriau Casnewydd ar sail perfformiad cyfartalog ei BBaCh yn erbyn tri metrig allweddol: Aeddfedrwydd Digidol, Arloesi ac Ymgysylltu ESG

Newport / Casnewydd
Casnewydd
Casnewydd
Aeddfedrwydd Digidol6
Arloesedd9
ESG16
Rheng gyffredinol10

Trosolwg ar yr Awdurdod Unedol:

Poblogaeth pobl: 154,676
Poblogaeth fusnes: 7,801
Maint y sampl: 366
Canran o BBaCh yn yr Awdurdod Unedol: 6.256%
Canran o BBaCh yn y Sampl Awdurdodau Unedol: 6.296%

Ewch i “how we built our sample” am fwy o fanylion.

Arloesi ac ESG

(O’i gymharu â’r Cyfartalog Cenedlaethol)

Mae sgoriau Arloesi BBaCh yng Nghasnewydd i fyny fymryn ers 2016 ac ar y cyfan ychydig yn uwch na’r cyfartalog cenedlaethol; mae eu sgoriau ESG hefyd i fyny fymryn ac ychydig yn uwch na’r cyfartalog cenedlaethol ar hyn o bryd. 

No Data Found

Aeddfedrwydd Digidol

(O’i gymharu â’r Cyfartalog Cenedlaethol)

Cynyddodd Aeddfedrwydd Digidol busnesau Casnewydd yn siarp dros y pandemig ac mae’n parhau i fod yn uwch na’r cyfartalog cenedlaethol ar ddechrau 2023. 

No Data Found

Yr Iaith Gymraeg

(O’i gymharu ag Awdurdodau Unedol eraill)

Roedd y Gymraeg wedi’i chanfod ar 0.84% o wefannau BBaCh Casnewydd, sy’n cyfateb i 2.08% o’r holl wefannau yn y sampl lle’r oedd y Gymraeg wedi’i chanfod, sefyllfa debyg i awdurdodau cyfagos yn y De-Ddwyrain.

Understanding Digital Growth Across South East Wales

(Gan gymharu Awdurdodau Unedol a’r Cyfartalog Rhanbarthol)

Roedd Twf Digidol busnesau yng Nghasnewydd wedi cynyddu’n raddol dros y pandemig gyda chynnydd nodedig, fel busnesau eraill yn y rhanbarth, erbyn diwedd 2022 ac yn parhau i fod ychydig yn is na’r cyfartalog rhanbarthol.

No Data Found

Canlyniadau ar gyfer Rhanbarthau neu Awdurdodau Unedol eraill yng Nghymru

Lawrlwythwch y fersiwn o'r adroddiad sy'n iawn i chi neu'ch busnes.