/

Deall y Tirlun Busnes Digidol yn:
Castell-nedd Port Talbot /
Castell-nedd

Ffig 1: Sgoriau Castell-nedd Port Talbot ar sail perfformiad cyfartalog ei BBaCh yn erbyn tri metrig allweddol: Aeddfedrwydd Digidol, Arloesi ac Ymgysylltu ESG

Neath Port Talbot / Castell-nedd Port Talbot
Neath
Port Talbot
Castell-nedd Port Talbot
Aeddfedrwydd Digidol7
Arloesedd21
ESG12
Rheng gyffredinol15

Trosolwg ar yr Awdurdod Unedol:

Poblogaeth pobl: 143,315
Poblogaeth fusnes: 3,788
Maint y sampl: 179
Canran o BBaCh yn yr Awdurdod Unedol: 3.038%
Canran o BBaCh yn y Sampl Awdurdodau Unedol: 3.079%

Ewch i “how we built our sample” am fwy o fanylion.

Arloesi ac ESG

(O’i gymharu â’r Cyfartalog Cenedlaethol)

Mae sgoriau Arloesi BBaCh Castell Nedd Port Talbot i fyny ers 2016 ac ar y cyfan yn is na’r cyfartalog cenedlaethol; mae eu sgoriau ESG hefyd i fyny fymryn ac ychydig yn uwch na’r cyfartalog cenedlaethol ar hyn o bryd.

No Data Found

Aeddfedrwydd Digidol

(O’i gymharu â’r Cyfartalog Cenedlaethol)

Cynyddodd Aeddfedrwydd Digidol busnesau yng Nghastell Nedd Port Talbot yn siarp dros y pandemig ac mae ychydig yn uwch na’r cyfartalog cenedlaethol ar ddechrau 2023. 

No Data Found

Yr Iaith Gymraeg

(O’i gymharu ag Awdurdodau Unedol eraill)

Roedd y Gymraeg wedi’i chanfod ar 0.58% o wefannau BBaCh Castell Nedd Port Talbot, sy’n cyfateb i 0.69% o’r holl wefannau yn y sampl lle’r oedd y Gymraeg wedi’i chanfod - yr isaf yn y De-Orllewin ond tebyg i awdurdod unedol cyfagos Pen-y-bont ar Ogwr.

Understanding Digital Growth Across South West Wales

(Gan gymharu Awdurdodau Unedol a’r Cyfartalog Rhanbarthol)

Arhosodd Twf Digidol busnesau yng Nghastell Nedd Port Talbot tua’r un fath dros y pandemig ond gan weld cynnydd, fel eraill yn y rhanbarth, erbyn diwedd 2022 ond yn parhau i fod o dan y cyfartalog rhanbarthol.

No Data Found

Canlyniadau ar gyfer Rhanbarthau neu Awdurdodau Unedol eraill yng Nghymru

Lawrlwythwch y fersiwn o'r adroddiad sy'n iawn i chi neu'ch busnes.