/

Deall y Tirlun Busnes Digidol yn:
Sir Fynwy /
Sir Fynwy

Ffig 1: Sgoriau Sir Fynwy ar sail perfformiad cyfartalog ei BBaCh yn erbyn tri metrig allweddol: Aeddfedrwydd Digidol, Arloesi ac Ymgysylltu ESG

Monmouthshire / Sir Fynwy
Abergavenny
Monmouth
Chepstow
Sir Fynwy
Sir Fynwy
Aeddfedrwydd Digidol18
Arloesedd19
ESG15
Rheng gyffredinol21

Trosolwg ar yr Awdurdod Unedol:

Poblogaeth pobl: 94,590
Poblogaeth fusnes: 4,584
Maint y sampl: 234
Canran o BBaCh yn yr Awdurdod Unedol: 3.676%
Canran o BBaCh yn y Sampl Awdurdodau Unedol: 4.025%

Ewch i “how we built our sample” am fwy o fanylion.

Arloesi ac ESG

(O’i gymharu â’r Cyfartalog Cenedlaethol)

Mae sgoriau Arloesi BBaCh Sir Fynwy wedi cynyddu’r mymryn lleiaf ers 2016 ac ar y cyfan yn is na’r cyfartalog cenedlaethol; mae eu sgoriau ESG hefyd wedi gweld cynnydd bach ac ar hyn o bryd fymryn yn uwch na’r cyfartalog cenedlaethol. 

No Data Found

Aeddfedrwydd Digidol

(O’i gymharu â’r Cyfartalog Cenedlaethol)

Cynyddodd Aeddfedrwydd Digidol busnesau yn Sir Fynwy dros y pandemig cyn cwympo o dan y cynnydd cyfartalog cenedlaethol ac mae’n parhau i fod o dan y cyfartalog cenedlaethol ar ddechrau 2023. 

No Data Found

Yr Iaith Gymraeg

(O’i gymharu ag Awdurdodau Unedol eraill)

Roedd y Gymraeg wedi’i chanfod ar 0.87% o wefannau BBaCh yn Sir Fynwy, sy’n cyfateb i 1.39% o’r holl wefannau yn y sampl lle’r oedd y Gymraeg wedi’i chanfod, sefyllfa debyg i awdurdodau unedol cyfagos yn y De-Ddwyrain.

Understanding Digital Growth Across South East Wales

(Gan gymharu Awdurdodau Unedol a’r Cyfartalog Rhanbarthol)

Roedd Twf Digidol busnesau Sir Fynwy wedi cynyddu’n raddol iawn dros y pandemig gyda chynnydd nodedig, fel busnesau eraill yn y rhanbarth, erbyn diwedd 2022 er yn llai na llawer o awdurdodau unedol eraill ac yn parhau i fod o dan y cyfartalog rhanbarthol.

No Data Found

Canlyniadau ar gyfer Rhanbarthau neu Awdurdodau Unedol eraill yng Nghymru

Lawrlwythwch y fersiwn o'r adroddiad sy'n iawn i chi neu'ch busnes.