/

Deall y Tirlun Busnes Digidol yn:
Caerdydd / Caerdydd

Ffig 1: Sgoriau Caerdydd ar sail perfformiad cyfartalog ei BBaCh yn erbyn tri metrig allweddol: Aeddfedrwydd Digidol, Arloesi ac Ymgysylltu ESG

Cardiff / Caerdydd
Caerdydd
Caerdydd
Aeddfedrwydd Digidol4
Arloesedd5
ESG2
Rheng gyffredinol1

Trosolwg ar yr Awdurdod Unedol:

Poblogaeth pobl: 366,903
Poblogaeth fusnes: 23,259
Maint y sampl: 953
Canran o BBaCh yn yr Awdurdod Unedol: 17.849%
Canran o BBaCh yn y Sampl Awdurdodau Unedol: 16.394%

Ewch i “how we built our sample” am fwy o fanylion.

Arloesi ac ESG

(O’i gymharu â’r Cyfartalog Cenedlaethol)

Mae sgoriau Arloesi BBaCh yng Nghaerdydd i fyny fymryn ers 2016 ac ar y cyfan yn uwch na’r cyfartalog cenedlaethol; mae eu sgoriau ESG hefyd i fyny fymryn ac ychydig yn uwch na’r cyfartalog cenedlaethol ar hyn o bryd. 

 

No Data Found

Aeddfedrwydd Digidol

(O’i gymharu â’r Cyfartalog Cenedlaethol)

Cynyddodd Aeddfedrwydd Digidol busnesau yng Nghaerdydd yn siarp dros y pandemig ac mae’n parhau i fod yn uwch na’r cyfartalog cenedlaethol ar ddechrau 2023. 

No Data Found

Yr Iaith Gymraeg

(O’i gymharu ag Awdurdodau Unedol eraill)

Roedd y Gymraeg wedi’i chanfod ar 3.10% o wefannau BBaCh yng Nghaerdydd sy’n cyfateb i 20.14% o’r holl wefannau yn y sampl lle’r oedd y Gymraeg wedi’i chanfod ac yn uwch na’r holl awdurdodau unedol cyfagos.

Deall Twf Digidol ar draws De-Ddwyrain Cymru

(Gan gymharu Awdurdodau Unedol a’r Cyfartalog Rhanbarthol)

Roedd Twf Digidol busnesau yng Nghaerdydd wedi cynyddu’n siarp dros y pandemig gyda chynnydd nodedig, fel busnesau eraill yn y rhanbarth, erbyn diwedd 2022 ac yn parhau i fod dipyn yn uwch na’r cyfartalog rhanbarthol.

No Data Found

Canlyniadau ar gyfer Rhanbarthau neu Awdurdodau Unedol eraill yng Nghymru

Lawrlwythwch y fersiwn o'r adroddiad sy'n iawn i chi neu'ch busnes.