/

Deall y Tirlun Busnes Digidol yn:
Pen-y-bont ar Ogwr /
Pen-y-bont ar Ogwr

Ffig 1: Sgoriau Pen-y-bont ar Ogwr ar sail perfformiad cyfartalog ei BBaCh yn erbyn tri metrig allweddol: Aeddfedrwydd Digidol, Arloesi ac Ymgysylltu ESG

Bridgend / Pen-y-bont ar Ogwr
Maesteg
Pen-y-bont ar Ogwr
Pen-y-bont ar Ogwr
Aeddfedrwydd Digidol8
Arloesedd8
ESG19
Rheng gyffredinol13

Trosolwg ar yr Awdurdod Unedol:

Poblogaeth pobl: 147,049
Poblogaeth fusnes: 5,331
Maint y sampl: 264
Canran o BBaCh yn yr Awdurdod Unedol: 4.275%
Canran o BBaCh yn y Sampl Awdurdodau Unedol: 4.542%

Ewch i “how we built our sample” am fwy o fanylion.

Arloesi ac ESG

(O’i gymharu â’r Cyfartalog Cenedlaethol)

Mae sgoriau Arloesi BBaCh ym Mhen-y-bont ar Ogwr i fyny fymryn ers 2016 ac ar y cyfan ychydig yn uwch na’r cyfartalog cenedlaethol; mae eu sgoriau ESG hefyd i fyny fymryn ac ychydig yn uwch na’r cyfartalog cenedlaethol ar hyn o bryd. 

No Data Found

Aeddfedrwydd Digidol

(O’i gymharu â’r Cyfartalog Cenedlaethol)

Cynyddodd Aeddfedrwydd Digidol busnesau ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn siarp dros y pandemig ac mae’n parhau i fod ychydig yn uwch na’r cyfartalog cenedlaethol ar ddechrau 2023. 

No Data Found

Yr Iaith Gymraeg

(O’i gymharu ag Awdurdodau Unedol eraill)

Roedd y Gymraeg wedi’i chanfod ar 0.4% o wefannau BBaCh ym Mhen-y-bont ar Ogwr, sy’n cyfateb i 0.69% o’r holl wefannau yn y sampl lle’r oedd y Gymraeg wedi’i chanfod, tebyg i awdurdodau unedol eraill yn y De-Ddwyrain.

Deall Twf Digidol ar draws De-Ddwyrain Cymru

(Gan gymharu Awdurdodau Unedol a’r Cyfartalog Rhanbarthol)

Roedd Twf Digidol busnesau ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi cynyddu’n siarp dros y pandemig gyda chynnydd nodedig, fel busnesau eraill yn y rhanbarth, erbyn diwedd 2022 ac yn parhau i fod yn uwch na’r cyfartalog rhanbarthol.

No Data Found

Canlyniadau ar gyfer Rhanbarthau neu Awdurdodau Unedol eraill yng Nghymru

Lawrlwythwch y fersiwn o'r adroddiad sy'n iawn i chi neu'ch busnes.